Ο λόγος στους πολίτες
Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

E-Mail

Εάν δεν μπορείτε να το βρείτε, κοιτάξτε στον φάκελο spam του λογαριασμού email σας. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να το βρείτε, επικοινωνείστε μαζί μας και ζητήστε μας να αλλάξουμε το email που έχετε μαζί μας.

Όνομα Χρήστη: και Κωδικός πρόσβασης:

Το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός πρόσβασης πρέπει να δίνονται όπως ακριβώς τα δηλώσατε ή τα λάβατε και μόνο στα αγγλικά. Υπάρχει διαχωρισμός πεζών κεφαλαίων, δηλαδή αν υπάρχουν και κεφαλαία και πεζά θα πρέπει να τα πληκτρολογήσετε ακριβώς όπως είναι π.χ. είναι άλλο το A και άλλο το a.