Ο λόγος στους πολίτες
Επικοινωνία

Συμφωνία Άδειας Χρήσης

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι ιδιοκτήτες του ellada.news δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητα της κάθε δημοσίευσης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι οι δημοσιεύσεις δεν παρακολουθούνται συνεχώς, επομένως οι ιδιοκτήτες του ellada.news δεν είναι υπεύθυνοι για το όποιο περιεχόμενό τους και δεν εγγυώνται την ακρίβεια, πληρότητα ή τη χρησιμότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών. Οι δημοσιεύσεις εκφράζουν τις απόψεις του μέλους που τις συνέγραψε και όχι απαραίτητα τις απόψεις του ellada.news, των διαχειριστών και των συντονιστών του ή του ιδιοκτήτη του. Οποιοσδήποτε θεωρήσει ότι ένα δημοσιευμένο μήνυμα είναι ανάρμοστο, παρακαλείται να επικοινωνήσει αμέσως μέσω της φόρμας επικοινωνίας με το ellada.news. Το προσωπικό και ο ιδιοκτήτης του ellada.news διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν το ανάρμοστο περιεχόμενο, μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, αν κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η διαγραφή του. Επειδή αυτή η διαδικασία δεν είναι αυτόματη, παρακαλούμε καταλάβετε ότι δεν είναι εφικτό να διαγραφούν ή να διορθωθούν οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις άμεσα.